ორგანიზაციების სია

ასოციაცია ათინათი

ასოციაციის მისიაა განათლებული, ტოლერანტი  და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამისათვის, „ათინათი“  ახორციელებს მოქალაქეთა კომპეტენტურობის ამაღლების, უფლებების დაცვის და  შესაძლებლობების  გაძლიერების ხელშემწყობ პროგრამებს. ხელს უწყობს დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და  მოსახლეობის ინფორმირებულობას. განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის დევნილი (რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე) მოსახლეობის  გაძლიერებას. „ათინათი“   ძალადობის მსხვერპლებს უწევს ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ კონსულტაციებს და სამედიცინო დახმარებას, მუშაობს ასევე  მოძალადეებთან, ავრცელებს ინფორმაციას და  მუშაობს პრობლემის პრევენციაზე. ორგანიზაცია ასევე ქართველი მიგრანტების უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობს.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • ახალგაზრდული მუშაობა
 • ფსიქოლოგიური კონსულტაცია
 • სოციალური მუშაობა
 • სამედიცინო კონსულტაციები
 • იურიდიული დახმარება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: რუსთაველის #94, ზუგდიდი

საიტი: www.atinati.org

Facebook: www.facebook.com/atinati.ge/

ელ.ფოსტა: office@atinati.org

ტელეფონი: +995 415 25 00 56

ასოციაცია ჰერა XXI

ასოციაცია ჰერა XXI მუშაობს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების კუთხით და უზრუნველყოფს სათანადო სერვისებზე ხელმისაწვდომობას. კვლევათა მონიტორინგი, ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება ის აქტივობებია, რომლებიც მთავარი ინსტრუმენტებია პროგრამების იმპლემენტაციის პროცესში. ასოციაცია ხელს უწყობს მოხალისეების, აქტივისტების, ახალგაზრდა ლიდერების ჩართულობას ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებსა თუ კამპანიებში. ჰერა ხელს უწყობს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას.
უზრუნველყოფს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მაღალხარსხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობას.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • ახალგაზრდული მუშაობა
 • განათლება
 • კონსულტაციები რეპროდუქტოლოგთან
 • ონლაინ კონსულტაცია ექიმ-რეპროდუქტოლოგთან
 • იურიდიული რჩევა
 • სათემო ჯგუფების განვითარება
 • ადვოკატირება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: გამსახურდიას გამზირი #2, თბილისი.

საიტი: hera-youth.ge

Facebook: www.facebook.com/AssociationHeraXXI

ელ.ფოსტა: assocaitionhera@gmail.com

ტელეფონი: +995 32 2 14 28 53

თანასწორობის მოძრაობა

გვსურს, ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, სადაც გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო ლგბტქ ადამიანები არ განიცდიან ძალადობასა და აგრესიას. ლგბტქ თემის წევრები და ქალები კი საზოგადოების თანასწორი წევრები არიან.
ამ ხედვის რეალიზებისათვის ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ლგბტ თემისა და ქალების საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას, ამავდროულად, ვიმუშაოთ საზოგადოებაში არსებულ ჰომოფობიისა და სექსიზმის აღმოსაფხვრელად.
შესაბამისად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს საჭიროებებზე დაფუძნებულ სოციალური თუ სამართლებრივი სერვისებისა მიწოდებასა და თემის მობილიზაციას, ასევე მუშაობს საზოგადოების ცნობიერების შეცვლისა და პოლიტიკის ადვოკატირებისთვის.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • ფსიქოლოგიური კონსულტაცია
 • სოციალური სამსახური
 • სამედიცინო კონსულტაციები
 • იურიდიული დახმარება
 • აივის ტესტირება
 • სათემო სამსახური
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: სოფიკო ჭიაურელის #13, თბილისი

საიტი: www.equality.ge

Facebook: www.facebook.com/equalitymovementgeorgia/

ელ.ფოსტა: info@equality.ge

ტელეფონი: +995 790 980 680

კავშირი საფარი

კავშირი „საფარი“ დაარსდა, როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი და ბენეფიციარებს სთავაზობს სამედიცინო და ფსიქოსოციალურს დახმარებას. „საფარის“ საქმიანობა მოიცავს არა მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის უფასო იურიდიული და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევას, არამედ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით, პოლიციელების და სოციალური მუშაკების გადამზადებასა და გენდერული თანასწორობისა და ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით ქართული კანონმდებლობის მაქსიმალურ გაუმჯობესებას. „საფარმა“ გააფართოვა საქმიანობის მანდატი და ის მუშაობს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ქალთა უფლებებს უკავშირდება. „საფარი“ აქტიურად ჩაერთო საკანონმდებლო, ადვოკატირების და ლობირების საქმიანობაშიც. ამჟამად, „საფარი“ ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული მუშაობის გარდა, ორიენტირებულია დისკრიმინაციასთან ბრძოლაზე და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება
 • კვლევები
 • იურიდიული კონსულტაციები
 • სოციალური სამსახური
 • ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა
 • ტრენინგი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: გახოკიძის ქ. #11ა, თბილისი

საიტი: sapari.ge

Facebook: https://www.facebook.com/unionsapari/

ელ.ფოსტა: unionsapari@gmail.com

ტელეფონი: +9955 322 30 76 03

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1997 წლის 12 სექტემბერს. ორგანიზაციის წევრები არიან პროფესიონალი ადვოკატები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთ უზრუნველყოფენ უფასო იურიდიული დახმარებით, სასამართლოში და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში წარმომადგენლობით.

 

 

 • არსებული სერვისები: 
 • უფასო იურიდიული დახმარება
 • კონსულტაციები ადამიანთა უფლებების დარღვევაზე
 • კვლევები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქანთარიას ქ. #11ა, თბილისი

საიტი: article42.ge

Facebook: www.facebook.com/article42/

ელ.ფოსტა: office@article42.ge

ტელეფონი: +995 032 299 88 56

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი ”სოხუმი”

 ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ (იგპ) ქალთა ჯგუფი, რომლებიც გავერთიანდით, რათა შეგვექმნა ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, 1997 წლის ოქტომბერში. ჩვენი მიზანია ქალთა აქტივობის განვითარება საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საქმიანობის მეშვეობით. ქალის როლის ამაღლება, საქართველოში დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში.

 

 

 • არსებული სერვისები: 
 • სამოქალაქო განათლება
 • კვლევა
 • ინფორმაცია და საზოგადოებრივი ცნობიერება
 • ადვოკატირება
 • იურიდიული მხარდაჭერა
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: მგალობლიშვილის ქ. #6, ქუთაისი

საიტი: www.fsokhumi.ge

Facebook: www.facebook.com/fsokhumi

ელ.ფოსტა: womansukhumi@gmail.com

ტელეფონი: +995 431 27 29 02

სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა ორგანიზაცია

ორგანიზაცია სამიზნე ჯგუფს სთავაზობს უფასო გინეკოლოგიურ და იურიდიულ მომსახურებას, ასევე თერაპიას. მუშაობს ქალთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, გენდერით მოტივირებულ დანაშაულზე, უფლებებსა და პოლიტიკურ მონაწილეობაზე. დემოკრატ ქალთა ორგანიზაციას, ასევე აქვს მცირე ზომის თავშესაფარი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის. ორგანიზაცია აგრეთვე მართავს შეხვედრებს, სადაც ქართველ და სომეხ ქალებს, საშუალება აქვთ ერთად იმუშაონ პოლიტიკურ საკითხებზე.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • განათლება
 • ცნობიერების ამაღლება
 • გინეკოლოგიური კონსულტაცია
 • ფსიქოლოგიური მომსახურება
 • იურიდიული მომსახურება
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: მ.კოსტავას ქ. #109, ახალციხე

Facebook: https://www.facebook.com/dwo.samtskhejavakheti.3

ელ.ფოსტა: marinamodebadze@rambler.ru

ტელეფონი: 571-54-83-44, 579-24-04-10

სახლი - ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

 “სახლის” მთავარი საქმიანობაა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა. იგი პირველი ორგანიზაციაა საქართველოში რომელიც ექსკლუზიურად ამ საკითხზე მუშაობს. “სახლის” გუნდი მრავალპროფილურია და შედგება სოციალური მუშაკების, ადვოკატების, ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, ოჯახის ექიმებისა და პედიატრებისგან. ჩვენი უფლებამოსილებაა დავეხმაროთ ოჯახური ძალადობის მსხველპლებს ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში. 

ჩვენი მიზნებია:

 • ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება სერვისების მიწოდების მეშვეობით
 • საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება ოჯახურ ძალადობაზე
 • ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებული საკანონდებლო ცვლილებების ხელშეწყობა
 • ორგანიზაციათა ქსელის შექმნა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ინტერესების დასაცავად

- არსებული სერვისები: 

- ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და რეაბილიტაცია

- სოციალური კონსულტაციები

- იურიდიული დახმარება

- სამედიცინო მომსახურება და ფსიქიური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა

 

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ღამბაშიძის ქ. #3, თბილისი

საიტი: www.sakhli.org

ელ. ფოსტა: sakhli13@hotmail.com

ტელეფონი: +995 32 2 98 90 80

ცხელი ხაზი: +995 595 23 21 02 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი WIC

ქალთა გაძლიერება, ქალთა უფლებების დაცვა, საზოგადოების ინფორმირება გენდერული თანასწორობის მისაღწევად და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის

 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი დიდ ყურადღებას უთმობს სამთავრობო სამოქმედო გეგმების შემუშავების, ლობირებისა და განხორციელების პროცესს. მონაწილეობას ღებულობს ახალი კანონის შემუშავებისა და არსებულ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანის პროცესში, რომლებიც მიმართულია გენდერული თანასწორობისათვის. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საზოგადოებისა და ხელისუფლების ფორმირების პროცესში და აქტიურად თანამშრომლობს არსებულ ინსტიტუციურ მექანიზმებთან.

 

- არსებული სერვისები: 

 • კონსულტაციები ქალთა ინიციატივებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში
 • ტრენინგი და განათლება
 • კვლევები და გამოცემები
 • ნეთვორქინგი

 

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: წინამძღვრიშვილის ქ. #40, თბილისი

საიტი: http://www.ginsc.net/

Facebook: www.facebook.com/pg/WICgeorgia/

ელ.ფოსტა: office@ginsc.net

ტელეფონი: +995 32 952934

ქალთა ფონდი საქართველოში

ქალთა გაძლიერება საქართველოში ქალთა უფლებების განხორციელების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფასოვანი მონაწილეობის და თვითრეალიზაციისათვის, ფინანსური და ტექნიკური დახმარების, უნარების განვითარების და ფემინისტური ფილანთროპიის ჩამოყალიბების გზით. ქალთა ფონდი თავის რესურსებს მიმართავს ქალთა ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და აქტივისტების გასაძლიერებლად, რათა მათი ინიციატივები და საქმიანობა იყოს სიცოცხლისუნარიანი და ეფექტური ისეთი სტრატეგიების შესაქმნელად, რომელიც რეალურად დაუპირისპირდება პატრიარქალურ ძალაუფლებრივ სისტემას.

 

 • არსებული სერვისები: 
 • გრანტები
 • შესაძლებლობების განვითარება
 • ფილანტროპია
 • განათლება
 • სტიპენდიები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, თბილისი

საიტი: www.womenfundgeorgia.org

Facebook: www.facebook.com/womenfundgeorgia

ელ.ფოსტა: info@womenfundgeorgia.org

ტელეფონი: +995 322 399998

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

ძდექ-ის მისია და სტრატეგია შემდეგ დებულებებს ეფუძნება: 

 • არავის შეუძლია უგულებელყოს ოჯახური ძალადობის პრობლემა; 
 • არ არსებობს პრობლემა, რომელიც ვერ მოგვარება გაერთიანებული ძალებით; 
 • ჩვენმა აქტივობებმა, ხელი უნდა შეუწყონ ისეთი გარემოს დაარსებას, რომელიც თავისუფალია ძალადობისგან; 
 • ჩვენი საქმიანობით, ვქმნით მექანიზმებს, რომლებიც უწყვეტ რეჟიმში პასუხობენ ოჯახური ძალადობის შემთხევებს; 
 • ჩვენ საქმიანობას წვლილი შეაქვს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების მექანიზმების გაძლიერებაში; 
 • ორგანიზაციის შესაძლებლობების განვითარება, ჩვენი თანამშრომლების პროფესიონალიზმი და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ჩვენი წარმატების წინაპირობაა; 

- არსებული სერვისები: 

 • იურიდიული კონსულტაციები
 • ფსიქოლოგიური დახმარება (ინდივიდუალური კონსულტაციები, ჯგუფური თერაპია, ტრენინგი სოციალურ უნარებში)
 • სოციალური მუშაობა
 • თავშესაფრის მომსახურება
 • ცხელი ხაზი

 

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. #9, თბილისი

საიტი: www.avng.ge

Facebook: www.facebook.com/AVNG1/

ელ.ფოსტა: antiviolence@avng.ge

ტელეფონი: +99532 2950679

ცხელი ხაზი: +99532 2726717

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG)

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) ფემინისტური ორგანიზაციაა, რომელიც ქალთა შაკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის მიზანია ქალთა გაძლიერების გზით ჰარმონიული, სოციალური სამართლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომელშიც ყველა ქალისთვის უზრუნველყოფილი იქნება სრულფასოვანი ჩართულობა და თანაბარი მონაწილეობა სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

ორგანიზაციის განსაკუთრებულ სამიზნე ჯგუფს შეადგენენ ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები, ტრანსგენდერი ადამიანები, ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი, სოფლად მაცხოვრებელი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სხვა მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფის წარმომადგენელი ქალები.

 

- არსებული სერვისები: 

 • კონსულტაცია სექსოლოგთან
 • ფსიქოლოგიური კონსულტაციები
 • იურიდიული კონსულტაციები
 • სოციალური მუშაობა
 • განათლება
 • მხარდაჭერა ცხელი ხაზით

 

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: პეკინის გამზირი #29, თბილისი, 

საიტი: women.ge

Facebook: https://www.facebook.com/WISG.org/

ელ. ფოსტა: info@women.ge

ტელეფონი: +995 32 237 14 15

ცხელი ხაზი: +995 595 19 03 03