O projektu

Sve što trebate znati o projektu

Ljubav i poštovanje - prevencija nasilja u adolescentskim vezama II

Cilj ovog projekta je prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih. Radi se o međunarodnom projektu koji obuhvaća 7 partnerskih organizacija iz 7 država (Armenije, Austrije, Češke, Gruzije, Italije, Hrvatske i Španjolske), a usmjeren je izgradnji europskog partnerstva za prevenciju nasilja u adolescentskim vezama.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Upozoriti na problem nasilja u adolescentskim vezama te zagovarati bolju i sustavnu prevenciju na nacionalnoj i europskoj razini
  • Razviti inovativne alate za prevenciju nasilja u adolescentskim vezama (aplikacija za mobitel-kviz)
  • Podići razinu osviještenosti o nasilju u adolescentskim vezama i kvalitetnim vezama među mladima
  • Stvoriti platformu za suradnju, dijeljenje iskustava i dobrih praksi
  • Povećati kompetencije nastavnika/ca, kao i svih onih koji rade s mladima, u učinkovitoj prevenciji nasilja u vezama mladih
Ciljne grupe:
  • Nastavnici/e i osobe koje rade s mladima, kojima su potrebne nove vještine, alati i mehanizmi za prevenciju nasilja u adolescentskim vezama
  • Adolescenti/ce kojima nedostaje informacija o kvalitetnim vezama i koji su u riziku od nasilja
  • Različiti dionici i donositelji odluka
  • Cjelokupna javnost, koja će neizravno imati koristi od prevencije nasilja u adolescentskim vezama

Aktivnosti projekta:

Istraživanje

U sklopu ove aktivnosti, u zemljama sudionicama projekta, proveli smo kvantitativno istraživanje čija je svrha utvrđivanje učestalosti nasilja u partnerskim vezama mladih, osviještenost mladih o ovom fenomenu, traženje pomoći, itd.

Istraživanje je provedeno putem online upitnika, na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba iz svake zemlje. Reprezentativnost uzorka može doprinijeti argumentaciji i koristiti se kao materijal u zagovaračkim aktivnostima i sl. Osim nacionalnih istraživanja dostupno je i komparativno istraživanje. Rezultate ove studije koristimo kako bismo što učinkovitije utjecali na druge aktivnosti (facebook grupu, internetsku platformu te interaktivni kviz).

Društvena grupa na Facebooku (ili Instagramu)

U svakoj je zemlji pokrenuta društvena grupa u kojoj osobe koje rade s mladima raspravljaju o temama vezanim uz nasilje u adolescentskim vezama. U ožujku 2018. godine proveden je trening usmjeren na društvene mreže i komunikaciju s mladima kojima je potrebna pomoć.

Diskusije su vodili mladi volonteri/ke ili zaposlenice/i partnerskih organizacija koji rade s mladima te su dobro upoznati s temom nasilja u adolescentskim vezama. Različiti materijali, video materijali ili internetske stranice koje se bave problemom nasilja u vezama mladih, objavljene su i podijeljene u ovim grupama. Potaknuta je i rasprava o kvalitetnim vezama i nasilju u adolescentskim vezama. Osoba zadužena za grupu je redovito (jednom tjedno) čitala postove i komentirala ih.

Povrh toga, odlika projekta je i fleksibilnost vezano uz nove društvene medije koje su važne mladima. Nekoliko partnerskih organizacija odlučilo je koristiti Instagram jer je popularniji među mladima. Objave na Instagramu imaju nekoliko ciljeva- primjerice, informiraju o nasilju u vezama mladih i kvalitetnim vezama, pružaju informacije o Facebook grupi i drugim aktivnostima projekta, ili jednostavno potiču pratitelje/ce na raspravu i izražavanje vlastitog mišljenja o određenoj temi.

Internetska platforma

Internetska platforma podijeljena je u dva dijela- dio za stručnjake/kinje i dio za mlade. Stručnjacima/kinjama su dostupna istraživanja nacionalnih zakonodavstava, zahvaljujući kojima mogu saznati kako je nasilje u vezama adresirano u zemljama sudionicama projekta. Osim toga, mogu pronaći i istraživanje europskog zakonodavstva te članke o nasilju u vezama mladih, ali i informacije te savjete kako adresirati ovu temu u obrazovanju. Mladi mogu pronaći razne članke u kojima je pojašnjena razlika između nasilja u vezama i kvalitetnih veza. Isto tako, mogu se informirati o ovoj temi čitanjem pitanja i odgovora vezanih uz nasilje u adolescentskim vezama, mogu ispuniti kviz te saznati jesu li u toksičnoj/nasilnoj vezi, a ako jesu, dostupni su im i kontakti organizacija koje pružaju pomoć.

Online aplikacija- Interaktivni kviz za mlade

Posljednja aktivnost jest interaktivni kviz namijenjen mladima. Sadržaj se zasniva na rezultatima komparativnog istraživanja, fokusirajući se na dijelove koji su, prema rezultatima, najviše zanemareni, a sam je kviz ocijenjen od strane psihologa/inja, socijalnih radnika/ca i pedagoga/inja kako bi uključili različite aspekte problema. Cilj ovog kviza je osigurati zanimljiv i zabavan način putem kojeg mladi mogu testirati vlastite veze, znanje o virtualnom zlostavljanju, itd. Kviz je dostupan na 8 jezika (engleski i jezici zemalja partnera).