Organiztions list

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

- Opis:

CESI je prva udruga u Hrvatskoj koja se sustavno bavila pitanjem rodne ravnopravnosti i prevencijom nasilja u adolescentskim vezama kroz istraživanje, podizanje svijesti i edukacijske programe usmjerene na rad s mladima. Ciljne skupine uključuju nastavnike/ce, mlade ljude i donositelje odluka. Kao feministička organizacija, CESI se također zalaže za unapređenje ženskih prava i postizanje rodne ravnopravnosti kroz provođenje različitih projekata. CESI radi na osnaživanju žena za preuzimanje vodećih uloga u društvu.

 

- Usluge:

 

- Programi i publikacije o prevenciji nasilja u vezama mladih

- Istraživanje

- Pružanje online podrške mladim osobama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja

-Organiziranje radionice za mlade i edukacija za nastavnike/ce

- Trening za trenere/ice

- Provođenje medijskih kampanja, aktivnosti podizanja svijesti i zagovaranje

- Telefonska linija i savjetovanje za žene žrtve nasilja

 

- Kontakt:

Adresa: Nova cesta 4 
10 000 Zagreb, Hrvatska 

Internetska stranica: http://www.cesi.hr/en/

SEZAM – Seksualna Edukacija Za Mlade  www.sezamweb.net

Facebook: @CentarCESI

Email: cesi@cesi.hr

Telefon: +385 (0)1 24 22 800 

Društvo za psihološku pomoć

- Opis:  

Društvo za psihološku pomoć je neprofitna, nevladina organizacija za mentalno zdravlje, osnovana 1993. godine. Članovi I članice udruge su 37 stručnjaka/inja iz područja mentalnog zdravlja, a cilj je poboljšati kvalitetu života pojedinaca/pojedinki, skupina i zajednica jačanjem njihovih kompetencija, te poticanje holističkog mentalnog i psihosocijalnog razvoja djece, mladih i obitelji.

Dobar primjer potencijalno održivog projekta je projekt prevencije nasilja u mladenačkim vezama koji između ostalog uključuje ovu temu kroz izborni kolegij na sedam sveučilišnih studija i omogućava studentima/cama dodatnu obuku i vođenje radionica u srednjim školama.

 

- Usluge:

- Pružanje izravnih psihosocijalnih intervencija i podrške (psihološko savjetovanje, psihoterapija, intervencije kod psihološke krize, obiteljska medijacija, tretman počinitelja nasilja u obitelji, psiho-edukacije, itd.),

- Edukacija profesionalnih i paraprofesionalnih pružatelja skrbi

- Projekti istraživanja i evaluacije

- Izdavanje stručnih knjiga i priručnika

 

- Kontakt:

Adresa: Ulica kneza Mislava 11 (dvorišna zgrada)

10000 Zagreb, Hrvatska

Internetska stranica: http://dpp.hr/

Facebook:

Email: spa@dpp.hr

Telefon: +385 1 4826 111, +385 1 4826 112

Hrabri telefon

  • Opis:

Hrabri telefon je nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i pravima djece u Hrvatskoj. Osim što nudi telefonsku liniju za pomoć djeci i roditeljima, Hrabri telefon podržava obitelji kroz brojne programe koji se provode u školama, lokalnim zajednicama i na Internetu. Hrabri telefon za djecu je telefonska linija za pomoć koja odgovara na potrebu za sigurnošću svakog djeteta. Hrabri telefon također radi na sprečavanju okrutnosti i nepravde prema djeci. Hrabri telefon ima 70 aktivnih volontera i volonterki koji su osposobljeni za savjetovanje putem telefona. Hrabri telefon je punopravni član Child Helpline International.

- Usluge:

- Individualna dijagnostika i procjena upućene djece

- Organiziranje grupne terapije za djecu i samopomoć za roditelje

- Pružanje tretmana za djecu

- Podizanje javne svijesti

- Provođenje istraživanja

-Javna politika i zastupanje djece

-Edukacija i trening za stručnjake/inje

- Kontakt:

Adresa:  Đorđićeva 26, Zagreb, Hrvatska

Internetska stranica: www.hrabritelefon.hr

Facebook: www.facebook.com / HrabriTelefon

Email:  hrabrisa@hrabritelefon.hr

Telefon: +385-1-34-575-18

linije su otvorene svakim radnim danom od 9 do 20 sati, a chat od 17 do 20

MODUS - Centar za djecu, mlade i obitelj

- Opis:

MODUS- Centar za djecu, mlade i obitelj provodi treninge za školsko osoblje o prevenciji nasilja u adolescentskim vezama. Osim toga, MODUS provodi različite programe za mlade, djecu i roditelje, uključujući program podrške djeci razvedenih roditelja, igraonicu, edukaciju i obuku o komunikacijskim vještinama i upravljanju sukobima, edukaciju za roditelje, individualno savjetovanje i psihoterapiju za mlade, odrasle i parove te obiteljsko savjetovanje.

 

- Usluge:

 - Osigurava psihosocijalnu pomoć i podršku

- Savjetovanje i terapija za djecu, mlade i obitelji

- Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja

- Grupe podrške

- Edukacija

- Obiteljska medijacija

 

- Kontakt:

Adresa: Kneza Mislava 11, Zagreb

Internetska stranica: http://dpp.hr/modus/ 

Facebook: https://web.facebook.com/ModusDpp/

Email: modus@dpp.hr

Telefon: +385 4621 554 

Plavi telefon

- Opis:

Plavi telefon je nevladina organizacija koja nudi stručne savjete i besplatne telefonske savjete za djecu i roditelje. Cilj im je pružiti podršku i informacije vezano uz pitanja vršnjačkog nasilja, depresije, samoubojstva, alkoholizma, zlouporabe droga. Javljaju im se mladi s problemom nasilja u vezama na telefonsku liniju i u savjetovalište Otvorena vrata.

- Usluge:

Telefonsko savjetovanje za djecu i roditelje

Individualno savjetovanje

Edukacija

- Kontakt:

Adresa: Ilica 36, Zagreb

Internetska stranica: www.plavi-telefon.hr

Facebook: @udruga.plavi.telefon

Email: Plavi-telefon@zg.t-com.hr

Telefon: 48 33 888

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba

- Opis:

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba osnovana je 2002. godine s ciljem pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske i pedijatrijske pomoći djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima kako bi se bolje i uspješnije nosili s posljedicama tih iskustava. Obično rade s djecom koja su seksualno, fizički ili emocionalno zlostavljana. Tim stručnjaka/inja, uključujući odvjetnike, socijalne radnice, medicinske sestre, psihijatre je dostupan je za pomoć djeci i obiteljima.

 

- Usluge:

- Organizacija i provedba grupnog rada s djecom i njihovim roditeljima

- Provođenje partnerske i obiteljske psihoterapije

- Provođenje tretmana djece za koju se sumnja da su bila zlostavljana I zanemarivana

- Psihoterapijski tretman kroz dnevni bolnički program

- Edukacija za stručnjake/inje

 

- Kontakt:

Adresa:  Đorđićeva 26, 10000 Zagreb

Internetska stranica: https://www.poliklinika-djeca.hr

Facebook:

Email: info@poliklinika-djeca.hr

Telefon: 01 / 34-575-18

Radno vrijeme: radnim danom 7:30 - 20:00, subotom 07:30 - 15:00

Status M

- Opis:

Status M nastoji dekonstruirati društvene norme i stereotipe u cilju promicanja rodne ravnopravnosti. Oni prvenstveno rade s mladićima i provode edukacijski program "Inicijativa mladića: promicanje rodno ravnopravnih normi, zdravih stilova života i nenasilnog ponašanja mladih", gdje je rodno uvjetovano nasilje jedna od ključnih komponenti programa.

 

- Usluge:

-Edukacija u prevenciji nasilja u vezama mladih i prevenciji rizičnog ponašanja

- Radionice, seminari i programi za promicanje ravnopravnosti spolova

- Resursni centar za muškarce i rodnu ravnopravnost

- Podizanje svijesti o važnosti uključivanja muškaraca u procese postizanja rodne ravnopravnosti.

 

- Kontakt:

Adresa: Hrvatskog proljeća 28

10040 Zagreb, Hrvatska

Internetska stranica: http://www.status-m.hr

Facebook: https://web.facebook.com/StatusM/

Email: info@status-m.hr

Telefon: +385 1 2300 447

Udruga Domine

- Opis:

Domine su feministička, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine s ciljem promicanja ženskih prava i poticanja razvoja civilnog društva.

Osnovne aktivnosti organizacije su edukacija, video produkcija, izdavaštvo, javne kampanje i savjetovanja i podrška.

 

- Usluge:

• Sprečavanje nasilja nad ženama u svim oblicima, uključujući sprečavanje nasilja u vezama mladih

• Izravna pravna, psihološka i medicinska podrška ženama

• Podizanje svijesti o odgovornosti medija za promicanje ženskih prava

• Izdavaštvo i razvoj prve feminističke knjižnice u Splitu i Dalmaciji

 

- Kontakt:

Adresa: Bosanska 4, 21 000 Split, Hrvatska
Internetska stranica: https://www.domine.hr/?lang=en&index=47

email: domine@domine.hr

Facebook: https://web.facebook.com/Udruga-Domine-678804955579036/

Telefon:. +385 21 537 272

Udruga HERA - SOS telefon i Savjetovalište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

- Opis:

Udruga HERA je neprofitna, nevladina organizacija usmjerena na senzibilizaciju i edukaciju javnosti o problemima nasilja u obitelji, suzbijanje obiteljskog nasilja u Koprivničko - križevačkoj županiji, zaštitu i promicanje ljudskih prava, osobito prava žena i dječjih prava.

 

- Usluge:

- Telefonska linija za žene žrtve nasilja

- Pružanje izravne psihosocijalne podrške

- Podrška za maloljetne majke

- Rad s mladima na prevenciji nasilja u vezama

- Edukacija i izdavaštvo

 

Kontakt:

Adresa: I.Z. Dijankovečkog 5, 48260 Križevci

Internetska stranica: http://udruga-hera.info/

Facebook: https://web.facebook.com/HERA-Kri%C5%BEevci-1397514433881790/

E-mail: info@udruga-hera.info

Telefon: 048/271-335

Udruga roditelja Korak po korak

- Opis:

Udruga roditelja Korak po korak je nevladina i neprofitna udruga čiji je glavni cilj promicanje vrijednosti zajednice usmjerene na djecu. Jedan od njihovih programa je CAP program za prevenciju zlostavljanja djece, koji radi na sprječavanju zlostavljanja djece od predškolskog do adolescentskog doba. Primarni cilj programa je osnažiti djecu da spriječe napade vršnjaka, napade nepoznate osobe (otmice) i napade poznatih odraslih osoba. Cilj je smanjiti verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje djece i adolescenata.

 

 

 

- Usluge:

- Obuka nastavnika/ca u školama

- Radionice za roditelje

 -Radionice za učenike/ce, nakon čega slijedi individualno savjetovanje s onima koji to žele.

- Savjetodavni centar „Mama je mama“ koji je namijenjen adolescentskim majkama i roditeljima te pruža telefonsko informiranje i savjetovanje, psihološko savjetovanje, pravne savjete, grupe za podršku i edukaciju

 - Web portal za adolescentske majke i roditelje

 

- Kontakt:

Adresa: Ilica 73, Zagreb 10000 Hrvatska

Internetska stranica: http://www.udrugaroditeljakpk.hr

Facebook: https://web.facebook.com/UR.KpK/?ref=br_rs

Email: info@udrugaroditeljakpk.hr

Telefon: 01 48 55 578

Udruga ZORA

- Opis:

Udruga ZORA je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva koja se zalaže za promicanje ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve i specijalizirala se za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja i prevenciju nasilja u adolescentskim vezama , prvenstveno u Međimurskoj županiji. Glavni programi uključuju edukaciju, osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama te suzbijanje obiteljskog / rodno uvjetovanog nasilja.

 

- Usluge:

- Rad na sprječavanju i prevenciji nasilja u vezama, i sprječavanju rizičnog ponašanja

- Provođenje istraživanja o ljudskim pravima

-Savjetovanje, mentorstvo i javno zagovaranje

- Edukacija

 

- Kontakt:

Adresa: A. Schulteisa 19 (Offices 67 and 68), 40000 Čakovec,

Internetska stranica: https://www.udrugazora.hr

Facebook: https://www.facebook.com/UdrugaZora/

Email: zora@udrugazora.hr

Telefon: 040 / 395-344

Ženska soba - Centar za žrtve seksualnog nasilja

- Opis:

Ženska soba je nevladina, feministička, neprofitna organizacija koja radi na podizanju svijesti žena, institucija i javnosti o ženskoj seksualnosti i seksualnim pravima putem edukacije, istraživanja, javnog zagovaranja i javnog rada.

 

- Usluge:

- Izravna i neizravna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja

- Terapija, savjetovanje i pomoć u sudskim pripremama za žrtve seksualnog nasilja

- Zagovaranje prevencije seksualnog nasilja

 -Organiziranje i provođenje radionica, treninga i edukacijskih programa

- Istraživanje

 

- Kontakt:

Adresa: Maksimirska cesta 51 a
HR-10 000 Zagreb

Internetska stranica: http://zenskasoba.hr/

Safe place http://www.sigurnomjesto.hr/

Facebook: www.facebook.com/zenska.soba

Email:  zenska.soba@zenskasoba.hr

Telefon: + 385 1 61 19 174

 Web stranica/ pretraživač  „Sigurno mjesto‟  www.sigurnomjesto.hr

*Web stranica sadrži pretraživač prema mjestu stanovanja osobe i pruža kontakt podatke svih relevantnih državnih institucija i tijela, skloništa, savjetovališta, bolnica te drugih ključnih institucija kojima se može obratiti u slučaju nasilja.