Co to je?

...

Ve zkratce

Škádlení, výsměšné přezdívky, „hravé“ využívaní síly při sexu, nebo žárlivost bývá někdy považována za normální součást vztahu nebo randění. Na začátku vztahu se mohou některé věci jevit jako důkazy lásky – například to že si s přítelem/přítelkyní píšete každou chvíli, obviňování z flirtování s jinými lidmi, tlak k zavázání se do vztahu nebo očekávaní, že naplníš všechny partnerovy/partnerčiny požadavky a on/a tvé. Tohle však nemá s láskou nic společného a podobné chování se může proměnit v závažnější formy násilí.

Ne všechny formy násilí ve vztahu po sobě zanechávají viditelné stopy, všechny však přispívají k reálnému strachu, trápení, zdravotním potížím a mají dopad na jednotlivce, rodiny a společnost.

Podrobně:

Co je to partnerské násilí mladých?

Partnerské násilí mladých se vyskytuje mezi dvěma mladými lidmi (13-26) v blízkém vztahu (nebo při randění) a může zahrnovat fyzické, sexuální, emocionální/psychologické násilí a stalking. Jde o chování, které využívá jeden partner/ka pro získání a udržení kontroly nad druhým partnerem/partnerkou. Může probíhat v osobním kontaktu i elektronické formě a může se vyskytovat mezi současnými partnery nebo mezi partnery bývalými.

Na základě výzkumu, který se uskutečnil v 5 zemích zapojených do projektu Love&Respect (Gruzie, Chorvatsko, Španělsko, Rakousko a Česká republika), zažilo v průměru 54,8 % mladých lidí (kteří jsou/byli ve vztahu) nějakou formu násilného chování ze strany svého partnera nebo partnerky, a to opakovaně. V ČR je číslo podobné 55 % mladých lidí opakovaně zažívá ze strany svého partnera/partnerky nějakou formu násilí. 33 % mladých lidí zažilo v některém ze svých vztahů násilí, které definujeme jako partnerské násilí mladých.

Typy násilí

Psychického/emocionálního násilí se tvůj partner/ka dopouští když tě uráží, cíleně ponižuje, dává ti výsměšné přezdívky, izoluje tě od přátel nebo rodiny, vyhrožuje ti, vyvolává v tobě výčitky, neustále tě kontroluje, ničí ti osobní věci, ponižuje tě, vyhrožuje ti zveřejněním tvých tajemství nebo intimních informací nebo o tobě šíří nepravdivé informace. Emocionální násilí ti nemusí způsobit fyzická zranění, ale přesto zraňuje, snižuje sebevědomí a ohrožuje zdravý pocit sebehodnoty. V důsledku můžeš začít cítit vina za násilné chování tvého partnera/partnerky.

Sexuální násilí se vztahuje k jakémukoli jednání, kdy jeden partner/ka vyvíjí tlak nebo nutí druhého partnera/partnerku k sexuální aktivitě, kterou sám/sama nechce, přičemž to může zahrnovat například když tě partner/ka: nechtěné líbá nebo se tě dotýká, nutí tě k nechtěné, nebezpečné nebo ponižující sexuální aktivitě, sexuálně tě obtěžuje, znásilní tě anebo se tě znásilnit pokusí, odmítá používat kondomy, má s tebou sexuální kontakt pokud jsi opilý/á anebo jsi ve stavu, kdy nemůžeš dát jasný a vědomý souhlas se sexem nebo jinými intimnostmi, nutí tě ke sledování pornografie. Je důležité vědět, že jenom proto, že jsi neřekl/a „ne“, to neznamená, že dala svůj souhlas. Někdy může znamenat fyzická obrana zvýšení rizika násilí.

Fyzického násilí se tvůj partner/ka dopouští, když tě: strká, tahá, vytrhává ti vlasy, drží tě nebo jinak ti brání v odchodu, hází po tobě různé předměty, škrábe tě, bije tě, fackuje, kouše, škrtí, kope, ohrožuje tě nebo vyhrožuje ti použitím nože nebo jiných zbraní, nebo ti jakoukoliv zbraní ublíží.

Stalking je forma obtěžující a výhružné taktiky, kdy tě partner/ka nebo i bývalý partner/ka opakovaně sleduje, pronásleduje nebo obtěžuje, přičemž to v tobě vyvolává pocity strachu a nebezpečí.

Zdravé vztahy

Neexistuje žádné ospravedlnění pro jakoukoli formu násilí. Pokud máš pocit, že jsi v nezdravém vztahu, je důležité, abys myslel/a na svoje bezpečí. Zasloužíš si být ve vztahu, ve kterém se budeš cítit bezpečně, respektován/a a akceptován/a. Zdravé vztahy jsou založené na rovnosti a respektu a na tom, že tvůj partner/ka nedělá věci, které způsobují, že se cítíš špatně, nesnižuje ti sebedůvěru a nemanipuluje tebou.

Ve vztahu máš svoje práva, která ti mohou pomoci nastavit si své hranice a ty by měly být respektovány vámi oběma. Máš právo na soukromí, na život bez násilí, na rozhodnutí s kým chceš chodit nebo s kým nechceš, máš právo rozhodnout se kdy/jestli chceš mít sex a s kým chceš sex mít, máš právo říct „ne“ kdykoli to tak cítíš. Máš právo vídat se se svými kamarády a dělat věci, které si se svým partnerem/partnerkou užíváš, cítíš se při nich bezpečně a respektována/ý a máš taky právo ukončit vztah, když máš pocit, že pro tebe není dobrý.

Mnoho teenagerů a mladých lidí, kteří se ocitnou v násilném vztahu, to nenahlásí (ať už svým blízkým nebo policii), protože se stydí před svými přáteli a rodinou. To může mladému člověku způsobit vážnou fyzickou, emocionální a psychickou újmu. Naopak zdravé chování ve vztahu může mít pozitivní efekt na emocionální vývoj teenagerů a mladých lidí.

Tato platforma zdůrazňuje důležitost zdravých vztahů v průběhu života a poskytuje zdroj informací pro mladé lidi, kteří mají zájem dozvědět se více o partnerském násilí mladých. Najdeš tady jak interaktivní kvíz, tak různé články, odkazy, časté otázky ohledně vztahů a násilí, stejně jako odkazy na organizace, kde ti pomohou, pokud násilí ve svém vztahu zažíváš.