O projektu

Love and Respect – Prevence partnerského násilí mladých II.

Tento projekt se snaží o prevenci partnerského násilí u mladých lidí. Jde o mezinárodní projekt, do kterého se zapojilo 7 partnerských organizací ze 7 zemí (Arménie, Rakouska, Chorvatska, České Republiky, Gruzie, Itálie a Španělska).

Projekt se zaměřuje na vybudování evropského partnerství sloužícího na prevenci partnerského násilí mladých a má následující specifické cíle:

  • Poukázat na problém partnerského násilí mladých a zasazovat se o lepší a systematičtější prevenci na národní a evropské úrovni
  • Vypracovat inovativní nástroje pro prevenci partnerského násilí mladých (mobilní aplikace – kvíz)
  • Zvýšit povědomí mezi mladými lidmi o partnerském násilí a o zdravých vztazích
  • Vytvořit platformu pro kooperaci a sdílení zkušeností a dobré praxe
  • Zvýšit kompetence pracovníků s mládeží a pedagogů pro efektivní prevenci partnerského násilí mladých
Cílové skupiny:
  • Pracovníci s mládeží a pedagogové, u kterých je potřeba nových dovedností, nástrojů a mechanismů pro prevenci partnerského násilí mladých
  • Teenageři/ky a mladí lidé, u kterých chybí informovanost o zdravých partnerských vztazích a kteří jsou ohroženy partnerským násilím
  • Stakeholdeři a politici
  • Nepřímo i obecná veřejnost, která bude profitovat z prevence partnerského násilí mladých

Aktivity projektu:

Výzkum

Jako součást aktivity projektu jsme realizovali kvantitativní výzkum s cílem zmapování výskytu partnerského násilí mezi teenagery a mladými lidmi, a to jak v ČR, tak ve všech partnerských zemích. Ve výzkumu jsme zkoumali jak výskyt tohoto fenoménu, tak jeho dopady.

Výzkum byl realizován prostřednictvím online dotazníku na reprezentativním vzorku 1000 osob (v každé zemi). Demografické složení respondentů odpovídá složení cílové skupiny tak, aby bylo možné výsledky výzkumu generalizovat a použít je tak jako argumentační materiál pro lobbistické nebo jiné aktivity. Lokální výzkumy z partnerských zemí jsme pak zahrnuli do komparativního výzkumu. Výsledky výzkumu využijeme pro efektivní zacílení dalších aktivit (facebookové skupiny, online platforma a interaktivní kvíz).

Skupiny na sociálních sítích– Facebook (Instagram)

Vytvořili jsme skupinu na sociálních sítích pro každou zemi, kde se mohou mladí lidé i pracovníci s mládeží radit a diskutovat o tématech souvisícími s partnerským násilím mladých. V březnu 2018 proběhli výcvik zaměřený na sociální media a komunikaci s mladými lidmi v krizi.

Diskuze jsou vedeny pracovníky, pracovnicemi a mladými dobrovolníky/dobrovolnicemi z partnerských organizací, kteří pracují s cílovou skupinou a mají znalosti o problematice partnerského násilí mladých. Ve skupinách zveřejňujeme různé reference na materiály, videa či webové stránky zabývající se tématem partnerského násilí mladých. Podporujeme také diskuzi o zdravých vztazích a partnerském násilí mladých. Pracovníci/pracovnice pravidelně (jednou za týden) čtou a komentují příspěvky.

Projekt navíc flexibilně reaguje na situaci a změny v užívání sociálních sítí mladými lidmi, a proto se několik partnerských organizací rozhodlo využívat také Instagram. Příspěvky na Instagramu mají několik cílů – např. informují o partnerském násilí mladých a zdravých vztazích, informují o facebookové skupině či dalších aktivitách projektu, nebo motivují sledovatelé k diskuzi ohledně některých témat a vyzývají k podělením se se svými názory.

Online platforma

Online platforma je třetím výstupem projektu. Je rozdělená do dvou sekcí – jedna sekce pro profesionály a druhá pro mladé lidi. Profesionálové na ní mohou najít národní legislativní výzkumy, díky kterým mohou zjistit, jak je k problematice partnerského násilí mladých přistupováno v zákonech jednotlivých zemí. Taktéž tam mohou najít evropský legislativní výzkum, články o partnerském násilí mladých nebo tipy a informace, jak mluvit o tyhle problematice ve vzdělávaní. Mladí lidé mohou také najít články objasňující téma partnerského násilí a informace o zdravých vztazích, mohou si udělat kvíz pro zjištění, zda se nacházejí v nezdravém vztahu, mohou najít kontakty na pomáhající organizace v případě, že zažívají ve vztahu násilí, nebo si mohou pročíst otázky a odpovědi ohledně těchto témat.

Online aplikace – interaktivní mobilní kvíz pro mládež

Poslední aktivitou projektu je interaktivní kvíz pro mládež. Ke kvízu se vyjádřili pedagogové, psychologové a sociální pracovníci, pro zajištění různých pohledů na formu kvízu. Jeho obsah je založen na výsledcích komparativního výzkumu, se zaměřením na oblasti, které jsou na základě těchto výsledků nejvíce zanedbávané. Cílem kvízu je prostřednictvím zajímavé a zábavné formy testu poskytnout mladým lidem možnost zjistit nejen zda se nacházejí v (ne)zdravém vztahu nebo zda jsou ohroženi tzv. kybernásilím, ale zároveň se o této problematice dozvědět více informací. Testy jsme vytvořili čtyři a to v 8 jazykových verzích (v angličtině a národních jazycích partnerských zemí).V případě otázek o projektu nás kontaktujte:

Hlavní koordinátor projektu:

Česká republika:

PROFEM - CENTRUM PRO OBĚTI DOMÁCÍHO A SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ, O.P.S.

www.profem.cz

Eva Michálková, eva.michalkova@profem.cz


Arménie:

SOCIETY WITHOUT VIOLENCE

http://www.swv.am/index.php/en

Norair Arutshyan, n.arutshyan@swv.am

Rakousko:

VEREIN HAZISSA - FACHSTELLE FÜR PRÄVENTION

http://www.hazissa.at/index.php/welcome

Janka Seidler, j.seidler@hazissa.at

Chorvatsko:

CESI- CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I ISTRAZIVANJE

http://www.cesi.hr/en/

Sanja Cesar, sanja.cesar@cesi.hr

Gruzie:

SAKHLI - ADVICE CENTER FOR WOMEN

https://www.sakhli.org/

Jana Kowalová, janakowalova@gmail.com

Itálie:

FONDAZIONE CENTRO STUDI VILLA MONTESCA

http://www.montesca.eu/

Maria Rita Brachcini, mariarita.bracchini@montesca.it

Španělsko:

FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

https://fundacion-indera.org/

Eulàlia Pedrola, e.pedrolavives@fundacion-indera.org