Seznam organizací

Acorus

Popis: Acorus poskytuje poradenství, krizové ubytování i dlouhodobý azyl obětem domácího násilí. Adresa ubytování je tajná, aby byly oběti chráněny. Acorus také poskytuje sociální a právní poradenství. Můžeš jim zavolat na jejich nonstop linku: 283 892 772.

 

Adresa: Dělnická 213/12, Praha 7

Webové stránky: www.acorus.cz

Email: info@acorus.cz

Telefon: 283 892 772

Arcidiecézní charita Praha - projekt Magdala

Popis: Magdala poskytuje své služby obětem domácího násilí a obětem obchodu s lidmi. Mohou ti poskytnout sociální a právní poradenství, terapeutické služby a krizové ubytování.

 

Adresa: Londýnská 44, Praha 2, 120 00

Webové stránky: www.praha.charita.cz/sluzby/magdala/

Email: magdala@praha.charita.cz

Telefon: 251 552 790

Non-stop krizová linka: 737 234 078

Bílý kruh bezpečí

Popis: Bílý kruh bezpečí poskytuje své služby obětem a svědkům trestných činů. Mají sedm poradenských center, kde poskytují především právní pomoc, praktické rady a psychickou podporu. Ve velmi závažných případech doprovází oběť k soudu, navštěvují zraněnou oběť v nemocnici a zprostředkovávají další potřebné služby.

Kromě toho mají i bezplatnou nonstop linku pro oběti a svědky domácího násilí. Poskytnou ti psychologickou pomoc a právní a sociální poradenství potřebné k vyřešení tvé situace.

 

Adresa: U Trojice 2, Praha 5 (další města: www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika)

Webové stránky: www.bkb.cz

Email: centrala.praha@bkb.cz

Telefon: 257 317 100

Non-stop krizová linka: 116 006

Centrum Triangl

Popis: Dětem a adolescentům, kteří zažívají krize nejrůznějšího typu, i vztahové, nabízí poradenské a terapeutické služby. Můžeš přijít na osobní konzultaci. Poskytnou ti psychickou podporu, psychoterapii nebo poradenské služby, zabývají se problémy v komunikaci, ve vztazích, problémy s emocemi, agresivitou apod. Nabízejí také párovou terapii.

 

Adresa: Chelčického 39/ 842, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Webové stránky: www.centrumtriangl.cz

Facebook: www.facebook.com/TrianglCentrumProRodinu

Email: triangl@csspraha.cz

Telefon: 731 056 720

Dětské krizové centrum (DKC)

Popis: Organizace pomáhá dětem a mladým lidem (do 26 let), kteří zažívají jakoukoli krizi, mimo jiné i těm, kteří zažívají jakoukoli formu násilí. Můžeš jim zavolat na jejich nepřetržitou linku pomoci, napsat jim e-mail nebo se jim ozvat na chatu. Můžeš taky přijít na osobní konzultaci, kde ti poskytnou psychologickou, sociální a právní pomoc.

 

Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

Webové stránky:  www.ditekrize.cz

Facebook: www.facebook.com/DKCcz

Email: problem@ditekrize.cz

Telefon: 777 715 215

Diakonie - Násilí ve vztazích

Popis: Diakonie se zaměřuje na pomoc lidem, kteří mají konfliktní vztahy se svými příbuznými. Můžou ti pomoci naučit se zvládat vztek a další emoce a naučit tě, jak se lépe vypořádávat s náročnými životními situacemi. Můžeš přijít na konzultaci za sociálním pracovníkem nebo psychologem, nebo jim napsat na chatu. Také poskytují psychoterapii a párovou terapii.

 

Adresa: Varšavská 37, Praha 2

Webové stránky: www.nasilivevztazich.cz

Facebook: www.facebook.com/Terapie-agrese-ve-vztaz%C3%ADch-105846686180849

Email: vztahy@diakonie.cz

Telefon: 777 734 173, 222 514 040

Help line: 608 004 444

Justýna

Popis: Poradna Justýna poskytuje pomoc lidem, kteří byli dotčeni projevy nesnášenlivosti, obzvláště rasismu, anti-semitismu, islamofobie, homofobie, transfobie, nebo násilí podmíněného genderem, věkem, zdravím, společenským statusem nebo příslušností k subkultuře. Kromě toho poradenské centrum poskytuje pomoc obětem všech trestných činů. Můžeš přijít na osobní konzultaci nebo jim napsat dotaz prostřednictvím online formuláře na jejich webových stránkách.

 

Adresa: Eliášova 28, Praha 6 (Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno; Váňova 3180, 272 01 Kladno)

Webové stránky: www.in-ius.cz/potrebuji-pomoc-poradna-justyna/

Facebook: www.facebook.com/In-IUSTITIA-252375370791

Email: poradna@in-ius.cz

Telefon: 773 177 636, 212 242 300

Linka bezpečí, z.s.

Popis: Nonstop linka pomoci pro děti a mladé lidi do 26 let. Můžeš se s nimi spojit telefonicky, napsat jim dotaz na webové stránky nebo využít chatu a probrat s nimi jakýkoli svůj problém, ať už se týká vztahů, násilí, randění, sexuality nebo (kyber)šikany.

 

Adresa: Ústavní 95, Praha 8

Webové stránky: www.linkabezpeci.cz

Facebook: www.facebook.com/Linkabezpeci

Email: pomoc@linkabezpeci.cz

Telefon: 116111

Persefona

Popis: Persefona poskytuje služby obětem domácího a sexuálního násilí (znásilnění, ...). Mohou ti poskytnout sociální a právní poradenství a terapii, individuální i skupinovou. Pracují také s lidmi, kteří mají problémy se zvládáním vzteku.

 

Adresa: Persefona z. s., Gorkého 17, Brno, 602 00

Webové stránky: www.persefona.cz

Facebook: www.facebook.com/pages/Persefona-os-pomoc-obetem-domaciho-nasili-sex-nasili-a-znasilneni/317914000428

Email: poradna@persefona.cz

Telefon: 737 834 345, 545 245 996

proFem, centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Popis: Mezi naše priority patří pomoc obětem domácího, sexuálního či jiného násilí formou odborného právního a sociálního poradenství a prevence násilí nejen na ženách prostřednictvím vzdělávání, osvětových akcí, politického a legislativního lobbyingu. Můžeš k nám přijít na osobní konzultaci, ať už v Praze nebo v dalších městech (máme intervenční centra v Příbrami, Berouně a Benešově). Také nám můžeš napsat na chatu.

 

Adresa: V Luhu 715/6,  140 00 Praha 4

Webové stránky: www.profem.cz

Facebook: www.facebook.com/proFem-ops-131523293543646/

Email: poradna@profem.cz

Telefon: 608 222 277

RIAPS

Popis: Krizové centrum s nepřetržitou pohotovostní službou poskytuje poradenské služby, farmakoterapii a krizová lůžka pro lidi v akutní krizi (duševní zdraví, akutní krize způsobená traumatickou událostí apod.). Můžeš se zde sejít s psychologem nebo psychiatrem, kteří ti poskytnou okamžitou psychologickou a lékařskou pomoc.

 

Adresa: Chelčického 39, Praha 3

Webové stránky: www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Email: riaps@csspraha.cz

Telefon: 222 586 768

ROSA

Popis: Rosa poskytuje sociální a právní poradenství obětem domácího násilí. Také poskytuje azyl a psychoterapii. Můžeš jim zavolat na jejich linku pomoci, přijít na osobní konzultaci, nebo jim položit dotaz prostřednictvím online formuláře na jejich webových stránkách.

 

Adresa: Na Slupi 14, Praha 2

Webové stránky: www.rosa-os.cz

Facebook: www.facebook.com/stopnasili.cz

Email: info@rosa-os.cz

Telefon: 602 246 102

Viola

Popis: Viola pomáhá lidem, kteří mají konflikty ve vztazích se svými příbuznými. Mohou ti pomoct pracovat se vztekem a dalšími emocemi a naučit tě nové způsoby, jak se vypořádat s náročnými situacemi. Můžeš k nim přijít na konzultaci za sociálním pracovníkem nebo psychologem, nebo jim napsat e-mail.

 

Adresa: Chelčického 39, Praha 3

Webové stránky: www.csspraha.cz/24868-informacni-a-poradenske-centrum-viola

Email: viola@csspraha.cz

Telefon: 281911883, 773666784